English below

Als je deze pagina bekijkt met een mobiele telefoon:
Klik op 'Internetversie tonen' -
even scrollen - wanneer je foto's, linken naar sites van andere origamisten, kunst- en wiskunde kunstenaars en origamiwinkels wilt zien.

Ooit had ik de behoefte aan een hobby zonder knoeien en zonder rafels. Werken met verf of textiel viel dus af. Toen, in de jaren 80 van de vorige eeuw, keek ik rond bij de boekhandel en zag een boek over papiervouwen.

Later volgde ik cursussen via de Origami Sociëteit Nederland. De voorkeur ging al snel uit naar geometrische modellen, zoals dozen en veelvlakken.

Vanaf 2010 ben ik vooral bezig met het vouwen van origami tessellations. Eerst maakte ik modellen die door anderen bedacht waren, later ben ik ook zelf gaan ontwerpen.


In september 2010 ben ik begonnen met een weblog. Met foto's en teksten. Nu heeft deze pagina een aangepaste vorm, met alleen foto’s. Die zijn te bekijken via de afbeeldingen in de rechterkolom.

If you are viewing this page with a mobile phone:
Click on 'Internetversie tonen' - just scroll -  if you want to see photos, links to sites of other origamists, art and math artists and origami shops.


Once upon a time I needed a hobby without mess and without fraying. Working with paint or textiles therefore was not possible. Then, in the 1980s, I looked around the bookstore and saw a book about paper folding.

Later I followed courses through the Origami Sociëteit Nederland. Preference was quickly given to geometric models, such as boxes and polyhedra.

Since about 2010 I am mainly involved in folding origami tessellations. First I made models that were devised by others, later I started designing myself.

In September 2010 I started with a blog. With pictures and words. Now this page has a modified form, with only photos. These can be viewed via the images in the right column.