zondag 22 juli 2018

Saai - Boring

In 2017 begon ik met het maken van tessellations uit een hele rol papier, ik wilde ervaren of dit mogelijk was. Dat kan, want ik heb er een stel gemaakt. Als het raster goed is, gaat het invouwen van de patronen ook goed. Dit is voorlopig de laatste tessellation uit een rol papier.

Bij dit exemplaar was het de bedoeling om een hele rol van 3 meter te vouwen. Dat duurde me te lang, dus sneed ik het papier van 50 cm breed op 150 cm lengte af. Die verhouding van 1 : 3 heb ik ook gebruikt voor de banden in het vlechtwerk. Het patroon is een variatie op de square weave van Eric Gjerde. Het papier over de lengte vouwen was lastig, daarom heb ik er een diagonaal raster ingevouwen ( toen was ik nog van plan om de hele rol van 3 meter te gebruiken).

Vervolgens moesten de vierkantjes erin, die je nodig hebt om de draaiingen te maken. Die moeten er stuk voor stuk met de hand ingevouwen worden. Met potlood geef ik op de achterkant aan waar die vierkantjes zitten. De glimmende kant van het papier is de achterkant, de doffe kant is de voorkant, dat ziet er beschaafder uit. Het invouwen van de vierkantjes is heel saai, dus ik moest het werkstuk op tijd aan de kant leggen, want het begon te vervelen.

Soms lag het papier maandenlang opgerold in de kast. Toch wilde ik graag weten hoe het er uit ging zien. In augustus 2017 ben ik ermee begonnen, in juli 2018 was het af. Het resultaat is 30 cm breed en 92 cm lang, zonder de punten.


In 2017 I started making tessellations from a whole roll of paper, I wanted to experience if this was possible. That is possible, because I made a couple. If the grid is good, the folding of the patterns also goes well. This is the last tessellation out of a roll of paper for the time being.

With this example it was the intention to fold a whole roll of 3 meters. That took too long, so I cut the 50 cm wide paper at a length of 150 cm. I also used the ratio of 1: 3 for the bands in the braid. The pattern is a variation on the square weave by Eric Gjerde. Folding the paper along the length was difficult, so I folded a diagonal grid (then I was planning to use the whole 3 meter roll).

Next to fold, are the squares, which you need to make the twists.
They have to be folded in piece by piece. With pencil I indicate on the back where those squares are. The shiny side of the paper is the back, the dull side is the front, which looks more civilized. Folding the squares is very boring, so I had to put the workpiece aside on time, because it started to get monotonous.
Sometimes the paper layed rolled up in the cupboard for months. Still, I wanted to know what it looked like. In August 2017 I started it, in July 2018 it was finished. The result is 30 cm wide and 92 cm long, without the points.
Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...