zondag 15 oktober 2017

5 6 7 8
Deze rozetten heb ik speciaal gemaakt voor de tentoonstelling tijdens de landelijke oridag in De Meern. Het plan was om mijn voorraad klein papier op te maken, met platte vouwsels. Want die zijn handig te vervoeren. Op een vrijdagavond in het voorjaar keek ik naar Gardeners’ World en de bloemen brachten me op het idee om rozetten te vouwen. De meeste modellen staan in het rozettenboek van Tomoko Fuse ( ISBN 978-4-416-30913-1) en in een boek van Shuzo Fujimoto (ISBN 978-4-416-31200-1).
Het kleine formaat, harmony paper van 7.5 x 7.5 cm, heeft beperkingen. Ik moet bepalen tot hoever ik ga met vouwen, want met een klein vel papier kunnen teveel details er wat rommelig uit zien. In de boeken van Fuse en Fujimoto staan rozetten van zes- en achthoeken. Veel van die rozetpatronen zijn om te vormen tot vijf- en zevenhoeken en de achterkant van een model ziet er soms net zo interessant uit als de voorkant. Zo ontstaan er weer nieuwe vouwsels.   

I made these rosettes specially for the exhibition during the national origami day in De Meern. The plan was to use up my stock of small paper, with flat origami models. Because they are handy to transport. On a Friday evening this spring I watched Gardeners' World and the flowers brought me the idea of folding rosettes. Most models are in Tomoko Fuse's rosette book (ISBN 978-4-416-30913-1) and in a book by Shuzo Fujimoto (ISBN 978-4-416-31200-1).
The small size, 7.5 x 7.5 cm harmony paper, has limitations. I have to decide how far I am going to fold, because with a small sheet of paper, too many details can look a bit messy. The books of Fuse and Fujimoto include rosettes with hexagons and octagonals. Many of these rosette patterns can be transformed into pentagons and septagons and the back of a model can look as interesting as the front. This way new models emerge.


Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...