maandag 7 augustus 2017

CalculatorDit is een low tech calculator waarmee je kan vermenigvuldigen en delen. Hier moet je wel wat voor doen. Wil je bijvoorbeeld weten hoeveel 2 x 3 is, dan neem je het vak met de 2 hokjes links en ga je in een rechte lijn naar rechts en je neemt het vak met de 3 hokjes bovenin en ga je in een rechte lijn naar beneden. Het kruispunt is je antwoord. Je hoeft alleen maar de hokjes te tellen ; ).
Dit alles werkt zonder batterijen ; ). 
Aan de achterkant van deze tessellation, gevouwen van een blaadje van 15x15 cm / raster 32, zitten diverse Fujimoto twists.

This is a low tech calculator that can multiply and divide. Some action is needed to get a result. For example, if you want to know how much 2 x 3 is, take the box with the 2 squares on the left and move in a straight line to the right and take the box with the 3 squares in the top and go down a straight line. The answer is on the intersection point. You only have to count the squares ; ). 
All this works without batteries ; ).
At the backside of this tessellations, folded from a 15 x 15 cm sheet / 32 grid, are several Fujimoto twists. 

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...