dinsdag 4 april 2017

Slijtage - Wear and tear
Dit model, een variatie op de Clover van Fujimoto, is gevouwen van origamipapier van 24 x 24 cm. Het is goed te zien dat het papier minder geschikt is voor dit model, want op sommige plekken zijn de punten wit, dus versleten.

This model, a variation on the Clover by Fujimoto, is folded from origami paper size 24 x 24 cm. It  is clearly visible the paper is less suitable for this model, because the points are white, so the paper is worn in some places.

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...