woensdag 10 september 2014

4
In september 2010 ben ik met dit weblog begonnen, dat is alweer vier jaar geleden. Eerst met elke week een bijdrage, sinds 2014 verschijnt er twee keer per maand een stukje. De lijst met dingen die ik wil vouwen, en waar ik over kan schrijven, wordt niet korter. Wat ik vooral fascinerend vind is het aantal landen waar de lezers zitten, die wonen bijna overal op deze planeet.

Hierbij een bedankje aan jullie, lezers!

Nog even een paar landen (op alfabet) die op de webstatistieken verschijnen.
Argentinie, Australie, Belgie, Brazilie, Canada, China, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, India, Kroatië, Mexico, Macedonië, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk,Polen, Rusland, Saoedi-Arabie, Sint Maarten, Spanje, Suriname, Turkije, Verenigd Koninkrijk, 
Verenigde Staten, Vietnam, Zuid-Korea,  Zweden, Zwitserland.

·
De modellen op de foto zijn ontworpen door Tom Hull en Mitsonobu Sonobe. 


In September 2010 I started this blog, it's been four years ago. First with a weekly contribution, since 2014 new messages appear twice a month. The list of things I want to fold, and can write about, is not getting any shorter. What I find particularly fascinating is the number of countries the readers live, they are almost everywhere on this planet.

This is a
thank you to you, readers!

Just a few countries (by alphabet) which appear on the web statistics
.

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Colombia, Costa Rica, Croatia, Curaçao, France, Germany, Hungary, India, Ireland, Italy, Macedonia, Mexico, The Netherlands, Norway, South Korea, Sweden, Switzerland, Poland, Russia, Saint-Martin, Saudi Arabia, Spain, Suriname, Turkey, United Kingdom, United States, Ukraine, Vietnam.

The models on the picture are designed by Tom Hull and Mitsonobu Sonobe. 

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...