woensdag 2 oktober 2013

3 kleuren - 3 colours


Op de foto zie je een Sonobe module van 30 elementen. Die heb ik hier al vaker laten zien, maar deze is gemaakt met drie kleuren. Elke kleur komt een keer in een punt voor. Eerder lukte me dit niet en maakte ik modules met meer dan drie kleuren of van gelijk gekleurde papiertjes. On the picture you see a Sonobe module with 30 elements. I showed these before, only this one is made with three colors. Each color appears once in the peak. Before, I did not succeed and made modules with more than three colours or same colored pieces of paper.

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...