woensdag 3 juli 2013

Vijfhoek - Pentagon


Misschien al bekend bij de lezers, maar geometrische vormen vind ik zeer interessant. Dus heb ik in mijn voorraad spullen gezocht naar origamidingen gebaseerd op wiskundige vormen en er foto’s van gemaakt. Op de foto zie origamimodellen gebaseerd op een vijfhoek, ontworpen door Tomoko Fuse. Met vijfhoeken kun je geen vlakverdeling maken, dus geen tesselation deze keer.Perhaps it is already known to the readers I am interested in geometric shapes. So I looked in my supply for origami stuff based on mathematical shapes and made pictures of it. In the picture see origami models based on a pentagon, designed by Tomoko Fuse. With pentagons one cannot make a grid, so no tesselaton this time.
Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...