dinsdag 11 december 2012

1 - 5 - 25In 1989 was ik aan het experimenteren met het maken van draaiingen in een papiertje. Het ontwerp is gepubliceerd in de Orison, het tijdschrift van de Nederlandse Origami Sociëteit.  Zie foto 1.
Jaren later ging ik verder met het experiment. Zou het mogelijk zijn om het ontwerp 4x op 1 vel  te krijgen?  Dat werkte. In het midden ontstaat nog een extra draaiing. Dit ontwerp heeft ook in de Orison gestaan. Zie foto 2.
Een tijdje geleden heb ik geprobeerd om het basismodel 16x op 1 vel te krijgen. Het eindresultaat heeft 25 draaiingen. Zie foto 3. Het in elkaar vouwen viel mee.

In 1989 I was experimenting with twists in a piece of paper. The result was published in Orison, the magazine of the Dutch Origami Society. See picture 1.
Years after that, I continued the experiment. Would it be possible to multiply the design, to put 4 twists on one sheet of paper? It worked. In the middle appears one twist extra. This design was also published in the Orison. See picture 2.
Some time ago, I tried to put the design 16 times on one piece of paper. The result has 25 twists. See picture 3. The collapsing of the paper was easier than expected.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...