woensdag 1 augustus 2012

Doperwten - Peas
Laatst, op een zaterdag ben ik bezig geweest met de Camelia van Yureiko. Ik begon met een vel papier van 24x24 cm, dat lukte aardig. Toen een zeshoek gesneden en geprobeerd om 7 bloemen op 1 vel te krijgen, dat mislukte. Vervolgens een strook elefantenhaut gepakt en geprobeerd of ik meer camelia’s op 1 vel kon krijgen. Helaas ging er weer iets mis. Intussen was ik zo fanatiek bezig dat er geen tijd was om verse groente te kopen. Dan maar een blikje doperwten met sardientjes.

Uiteindelijk heb ik 1 camelia gemaakt, van een raster van 16x16. Het originele raster is 32x32, gevolg is, dat op sommige punten de blaadjes wat kleiner zijn.


Some time ago, on a Saturday, I spent some time on Yureiko’s  Camelia. I started with a sheet of paper, sized 24x24 cm, it went well. Then I cut a hexagon and tried to put 7 flowers on 1 sheet, this went wrong. Next I took a piece of elefantenhaut and tried to get a few camelia’s on 1 sheet. Alas, something went wrong again, Meanwhile I was this fanatical, I had no time to buy fresh vegatables. For one time, a can of peas with sardines will do.

In the end, I made 1 camelia, from a 16x16 grid. The original grid is 32x32, which results in smaller petals.


Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...