woensdag 7 december 2011

John Lennon
Zoals Lennon al zei,’ life is what happens while you are busy making other plans’. Mijn bedoeling was om van een stuk vezelpapier een starpuff tesselation te maken. Na het vouwen van het raster en de zeshoeken was het niet mogelijk om de hoeken plat te drukken. Het papier was te taai.  

As  Lennon said: life is what happens while you are busy making other plans’. My intention was to make a starpuff tesselation from a sheet of fibrous paper. After folding the grid and the hexagons, it was not possible to squash the corners. The paper was to rigid.

Toch ben ik er in geslaagd om er iets leuks van te maken. Zes flappen rondom een middelpunt heb ik als het ware in de rondte gevouwen, het lijkt nu op een bloem. Vraag me niet welke. 

Anyway, I succeeded in making something nice. I folded six flaps around a centre in a circle, it looks like a flower now. Do not ask me which one.

Geen opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...