woensdag 25 mei 2011

Patronen - Patterns

Enige tijd geleden kreeg ik het verzoek van Kitty om iets te vertellen over de tesselation rechts op deze pagina. Het is een ontwerp van mezelf, in 2006 stond het diagram in de Orison.

Some time ago, I got a request by Kitty to tell something about the tesselation on the right of this page. It is a design by me, published in the Orison magazine in 2006.

Als je een vel papier met een patroon erop vouwt, ziet het resultaat er heel anders uit. Ik vind dat fascinerend. Op de foto staan een  aantal voorbeelden.

When you fold a piece of paper with a pattern, the result looks totally different. In my opinion, that is fascinating. On the picture are some examples.

Linksboven een vel Corona Harmony, 15x15. Het vouwsel daarnaast is de Clover, een ontwerp van Shuzo Fujimoto. Rechts daarvan een ontwerp van Frank van Kollem, gevouwen van Line Harmony, 15x15.

On the left, in the upper corner, a piece of Corona Harmony, 15x15. The model next to it is the Clover, a design by Shuzo Fujimoto. To the right, a design by Frank van Kollem, folded from Line Harmony, 15x15.

Linksonder een vel Design paper geometric pattern, van 15x15. Het ontwerp van het model ernaast komt uit het nieuwe Fujimotoboek, ISBN 978-4-416-31041-0. Aan de rechterkant mijn eigen ontwerp, gevouwen van een blaadje van 15x15. Het papier komt van Freudenberger.

On the left, in the lower corner, a piece of Design paper geometric pattern, 15x15. The design of the model next to it is from the new Fujimoto book. ISBN 978-4-416-31041-0. To the right, my own design. folded from a piece of paper size 15x15. The paper is from Freudenberger.

In het midden een vel Floral Harmony van 7,5x7,5 cm. De modellen zijn de voor- en de achterkant van de beginfase van de Hydrangea, ontworpen door Shuzo Fujimoto.     

In the middle, a piece of Floral Harmony size 7,5x7,5 cm. The models are the front- and backside of the starting fase of the Hydrangea, designed by Shuzo Fujimoto.     

1 opmerking:

Jolette zei

Wat leuk dat je dit zo laat zien!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...