zondag 31 oktober 2010

Frank van Kollem


In een commentaar op een vorig bericht, vroeg Kitty om een stukje over Frank van Kollem. In 2004 bezocht ik Museum Rijswijk te Rijswijk. Eén keer in de twee jaar wordt daar de Papierbiënnale gehouden. Het Codamuseum in Apeldoorn en museum Rijswijk laten dan allerlei vormen van papierkunst zien. De volgende biënnale vindt plaats in 2012.
In her comment on a previous post, Kitty asked me to write about Frank van Kollem. In 2004 I visited the Museum Rijswijk at Rijswijk. Once in every two year they organise the Papierbiënnale. The Coda museum in Apeldoorn and museum Rijswijk show all kinds of paper art at the time. The next one takes place in 2012.

Het museum staat ook bekend als het Tollenshuis. Hendrik Tollens was een 19e eeuwse dichter, zijn werkkamer is een deel van het museum. In deze kamer waren in 2004 de vouwwerken van Frank van Kollem tentoongesteld. Er is maar heel weinig bekend over Frank, onder aan dit bericht vind je linken met meer informatie.
The museum is also known as the Tollenshuis. Hendrik Tollens was a 19th century poet, his study is part of the museum. In this room, the models of Frank van Kollem were exhibited. There is not much known about Frank, at the bottom of this message are links with more information.

Op de foto zie je een ontwerp van Frank, dit vond ik in de Orison. Dit is het tijdschrift van de origamivereniging. Om het model te vouwen is het nodig om delen in te verzinken en weer plat te vouwen. Dit vouwwerk bevat 16 (4x4) van deze ‘inzinkingen’. Het papier is Tant van 35x35 cm. Dit papier is nogal springerig, het model heeft onder een stapel boeken gelegen.
The picture shows a design by Frank, found in Orison. This is the magazine of the Dutch origami society. To fold the model, it is necessary to push in parts of the paper and fold it flat again. This model contains 16 (4x4) of these ‘push ins’. The paper is Tant, size 35x35 cm. This paper is rather bouncy, I put the model onder a stack of books.

Ik heb ook geprobeerd om van een vel origamipapier van 35x35 cm een model te vouwen met 64 (8x8) ‘inzinkingen’. Dat ging niet echt goed, het papier begon te scheuren. Het heeft veel te lijden van het verzinken. Op een bepaald moment werd ik kwaad en een prop papier in twee delen was het resultaat. 
Nu ben ik van plan om van een vel Tant een nieuw model te maken, met 64 inzinkingen. Het lijstje met plannen wordt steeds langer.
I also tried to fold a model with 64 (8x8) ‘push ins’ from a piece of 35x35 cm origami paper. This did not work well. the paper started to tear. It suffers much from the pushing in. At a certain moment, I got angry,  with two pieces of wrinkled paper as a result. I planned to take a sheet of Tant and make a new model, with 64 push ins. The list with plans gets longer and longer.

Meer over Frank hier:  
De vouwsels van Frank van Kollem worden bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag:

Foto’s en tekst van Paula Versnick:
In het boekje ‘Origami made in Holland’ door Paula Versnick, staan een paar diagrammen van Frank van Kollem modellen.

More about Frank here:
The work of Frank is kept in the National Library at The Hague:

Pictures and information by Paula Versnick:

Paula Versnick wrote ‘Origami made in Holland. This contains a few diagrams of models by Frank van Kollem.
http://home.tiscali.nl/gerard.paula/origami/madeinholland.html

3 opmerkingen:

Kitty zei

Dank je, voor je snelle reactie.
Tant wat is dat voor papier?

Annemieke zei

Tant is een stevig soort papier, beide kanten hebben dezelfde kleur.

Kitty zei

Tesselation van Frank gevouwen, is nog niet perfect, maar ik ben niet ontvereden met mijn eerste keer. Te zien op het Hobby Journaal (origamiKit)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...