zondag 10 december 2017

Feestdagen - Holidays

De kerst-  en nieuwjaarskaarten van 2017 / 2018.  Deze keer heb ik restjes papier gebruikt voor de achtergrond. Voor de sterren en rozetten heb ik  'jammer om te gebruiken papier' gekozen, wat ook al jaren lang ergens lag. Het werd tijd om het papier een mooie bestemming te geven.

The holiday cards for 2017 / 2018. This time I used leftovers of paper for the background. For the stars and rosettes, I chose 'sorry to use paper', which has been somewhere for many years now. It was time to give the paper a beautiful destination. 

zondag 26 november 2017

Boter, kaas en eieren - Nougths and crosses
Een vel papier van 35 x 35 cm gevouwen in een boter, kaas en eieren patroon. Het resultaat is 14.5 x 14.5 cm. Wie heeft er gewonnen?

A piece of paper, size 35 x 35 cm folded in a noughts and crosses pattern. The result is 14.5 x 14.5 cm. Who won?


zondag 12 november 2017

Hydrangea 6x6
Deze hydrangea is gemaakt van een raster van 6 x 6. Voor een klassieke hydrangea gebruik ik een raster van 8 x 8. Bij dit model laat ik de randen weg. Gevouwen van kraftpapier van 70x70 cm, het resultaat is 23 x 23 cm.

This hydrangea is made from a 6 x 6 grid.  For a classic hydrangea, I use a 8 x 8 grid. With this model, I left out the edges. Folded from kraft paper size 70x70 cm, the result is 23 x 23 cm.

zondag 29 oktober 2017

Zelf papier printen - Print your own paper
Deze Fujimoto twist heb ik gemaakt van zelfgeprint A4 kopieerpapier. Gewoon 1 cel van een tabel aanmaken, in Word, wel zo smal en lang mogelijk, en die herhalen. Je krijgt dan een streeppatroon op het papier.

This Fujimoto twist I made of self-printed A4 copy paper. Just create 1 cell of a table, in Word, as narrow and as long as possible, and repeat. You will then get a stripe pattern on the paper.

zondag 15 oktober 2017

5 6 7 8
Deze rozetten heb ik speciaal gemaakt voor de tentoonstelling tijdens de landelijke oridag in De Meern. Het plan was om mijn voorraad klein papier op te maken, met platte vouwsels. Want die zijn handig te vervoeren. Op een vrijdagavond in het voorjaar keek ik naar Gardeners’ World en de bloemen brachten me op het idee om rozetten te vouwen. De meeste modellen staan in het rozettenboek van Tomoko Fuse ( ISBN 978-4-416-30913-1) en in een boek van Shuzo Fujimoto (ISBN 978-4-416-31200-1).
Het kleine formaat, harmony paper van 7.5 x 7.5 cm, heeft beperkingen. Ik moet bepalen tot hoever ik ga met vouwen, want met een klein vel papier kunnen teveel details er wat rommelig uit zien. In de boeken van Fuse en Fujimoto staan rozetten van zes- en achthoeken. Veel van die rozetpatronen zijn om te vormen tot vijf- en zevenhoeken en de achterkant van een model ziet er soms net zo interessant uit als de voorkant. Zo ontstaan er weer nieuwe vouwsels.   

I made these rosettes specially for the exhibition during the national origami day in De Meern. The plan was to use up my stock of small paper, with flat origami models. Because they are handy to transport. On a Friday evening this spring I watched Gardeners' World and the flowers brought me the idea of folding rosettes. Most models are in Tomoko Fuse's rosette book (ISBN 978-4-416-30913-1) and in a book by Shuzo Fujimoto (ISBN 978-4-416-31200-1).
The small size, 7.5 x 7.5 cm harmony paper, has limitations. I have to decide how far I am going to fold, because with a small sheet of paper, too many details can look a bit messy. The books of Fuse and Fujimoto include rosettes with hexagons and octagonals. Many of these rosette patterns can be transformed into pentagons and septagons and the back of a model can look as interesting as the front. This way new models emerge.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...