dinsdag 15 augustus 2017

99 cent


Deze tessellation is gevouwen van een rol kraftpapier van 70 cm breed en 200 cm lang. Het resultaat is 38 x 93 cm. Ik zag het papier liggen bij de kassa van de drogist en moest het hebben. Hier wilde ik wel 99 cent in investeren. De tijdsinvestering was groter. Met het vouwen van het raster met neutrale vouwen, die later goed van pas komen, was ik 18.5 uur bezig. Het invouwen van de spread hexagons duurde 10.5 uur en het vouwen van de bloempatronen nam 15.5 uur in beslag. Tijdens het vouwproces heb ik een barokmuziekje opstaan en denk ik hoe mooi het eindproduct het gaat worden. Omdat er teveel fouten in het driehoekraster zaten, heb ik ongeveer 20 cm van de lengte af moeten snijden. Gelukkig zaten de fouten aan de rand van het papier.
Het asymmetrische patroon is gebaseerd op Japans handgeschept papier met motieven. Eerst was ik van plan de bloemen in rijtjes te zetten, maar toen bedacht ik me dat het ook anders kon. In een hoek ben ik begonnen met een bloempatroon en ben van daaruit verder gegaan. De ruimte tussen de bloemen is opgevuld met diverse motieven. 
Nu hoef ik alleen nog maar een plek te vinden voor deze tessellation ; ).

This tessellation is folded from a 70 cm wide and 200 cm long roll of kraft paper. The result is 38 x 93 cm. I saw the paper lying at the checkout of the drugstore and I had to have it. I was prepared to invest 99 cents in it. The time investment was bigger. With folding the grid with neutral folds, which will come in handy later, I was busy for 18.5 hours. Folding the spread hexagons took 10.5 hours and folding the flower patterns took 15.5 hours. During the folding process, I listen to baroque music and I think how beautiful the final product is going to be.  Because there were too many errors in the triangle grid, I had to cut about 20 cm from the length. Fortunately, the mistakes were on the edge of the paper.
The asymmetric pattern is based on Japanese handmade paper with motifs. At first I planned to put the flowers in line, but then I realized that it could be done different.
In a corner, I started a flower pattern and went on from there. The space between the flowers is filled with various motifs. 
The only thing I have to do now, is find a space for this tessellation ; ).

maandag 7 augustus 2017

CalculatorDit is een low tech calculator waarmee je kan vermenigvuldigen en delen. Hier moet je wel wat voor doen. Wil je bijvoorbeeld weten hoeveel 2 x 3 is, dan neem je het vak met de 2 hokjes links en ga je in een rechte lijn naar rechts en je neemt het vak met de 3 hokjes bovenin en ga je in een rechte lijn naar beneden. Het kruispunt is je antwoord. Je hoeft alleen maar de hokjes te tellen ; ).
Dit alles werkt zonder batterijen ; ). 
Aan de achterkant van deze tessellation, gevouwen van een blaadje van 15x15 cm / raster 32, zitten diverse Fujimoto twists.

This is a low tech calculator that can multiply and divide. Some action is needed to get a result. For example, if you want to know how much 2 x 3 is, take the box with the 2 squares on the left and move in a straight line to the right and take the box with the 3 squares in the top and go down a straight line. The answer is on the intersection point. You only have to count the squares ; ). 
All this works without batteries ; ).
At the backside of this tessellations, folded from a 15 x 15 cm sheet / 32 grid, are several Fujimoto twists. 

dinsdag 25 juli 2017

1980
Ik had nog doorslagpapier liggen, rond 1980 gekocht bij Vroom en Dreesmann. De winkelketen bestaat niet meer, maar het papier is nog sterk genoeg om er tessellations mee te vouwen.

I had some onion paper lying around, bought around 1980 at Vroom and Dreesmann. The retailer no longer exists, but the paper is still strong enough to fold tessellations with. maandag 10 juli 2017

Kraanvogels - CranesDit is een verhaal over een stuk handgeschept papier, gekocht in de vorige eeuw. Eerst hing het aan de wand in een wissellijst, later werd het een omslag voor een papierbak.  Er was nog een stuk over, dat wilde ik bewaren voor een bijzonder vouwsel. Na vele jaren was het eindelijk zover.
In het boek Masters of Origami uit 2005, zag ik een vouwsel met 9 kraanvogels uit een stuk, gemaakt door Ruthanne Bessman. Dat wilde ik ook kunnen! Er was wat geëxperimenteer voor nodig, het papier scheurde bijvoorbeeld bij de snijlijnen. Dus ik moest een sterker materiaal nemen. Vanwege de sterkte is handgeschept papier een goed materiaal voor dit vouwsel en ik had toch nog een stuk liggen. ( 48 x 48 cm) Toen ik de doorhad wat de beste werkvolgorde was, was het een fijn model om te vouwen.  

This is a story about a piece of handmade paper, purchased in the last century. First it was on the wall in a frame, later it became a cover for a waste paper bin. The other half of the paper I wanted to keep for a special fold. After many years it was finally time.
In the 2005 Masters of Origami book, I saw a fold of 9 cranes in one piece, made by Ruthanne Bessman. I wished I could make that too! Some experimenting was needed, for example, the paper tore at the intersections. So I had to take a stronger material. Because of the strength, handmade paper is a useful material for this folding and I still had a piece in my possession. ( 48 x 48 cm) When I found out the best work order, it was a nice model to fold.

maandag 26 juni 2017

Raceschildpad - Race-turtle


 


En dan nu een foto van mijn raceschildpad. Gemaakt van een blaadje papier van 15 x15 cm. Je hoeft maar op zijn bipsje te drukken en daar gaat hij. Hier zie je hem in actie.

And now a picture of my race-turtle. Made from a 15 x 15 cm sheet of paper. You just have to press his bottom and there he goes. Here you see him in action. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...