zaterdag 15 september 2018

8

Deze maand, 8 jaar geleden, startte ik met dit weblog. Daarom een college met 8 vouwsels. Ik vind het wel zo netjes om de ontwerpers te vermelden:
De golf is ontworpen door Alex Ratner, de ster door David Petty.
De hoofdjes zijn een eigen vinding, de bol is ontworpen door Thomas Hull.
Het vlechtwerk is een bedenksel van Joel Cooper, de doos is bedacht door Tomoko Fuse.
De bol onderaan is een ontwerp van Andreas Klein, de schelp is een ontwerp van Tomoko Fuse.

This month, 8 years ago, I started this weblog. Therefore a collage with 8 products. I think it is polite to mention the designers:
The wave was designed by Alex Ratner, the star by David Petty.
The heads are a personal invention, the sphere was designed by Thomas Hull.
The wickerwork is an invention by Joel Cooper, the box was conceived by Tomoko Fuse.
The ball at the bottom is a design by Andreas Klein, the shell is a design by Tomoko Fuse.


zaterdag 1 september 2018

Vier vlinders - Four butterflies
Hier heb ik geprobeerd om een vlindertessellation te maken. Een vlinder is een tamelijk plat beest, wanneer je de contouren hebt, lijkt het al op een vlinder. Ik vind het model wel wat vierkant, misschien dat ik later nog een ander model ga maken. Daarom heb ik het model uit elkaar gehaald en gebruikt voor een andere tessellation.

Here I tried to make a butterfly tessellation. A butterfly is a fairly flat animal, when you have the contours, it looks like a butterfly. I find the model a bit square, maybe I will make another model later. That is why I disassembled the model and used it for another tessellation.

zaterdag 18 augustus 2018

Weg - Gone
Soms heb ik tessellations dubbel. Omdat ik later een betere versie gemaakt heb, of omdat het gewoon een testmodel was, om iets uit te proberen. Het mooiste exemplaar bewaar ik, de producten die ik wegdoe, gaan eerst nog even op de foto. Er blijft nog genoeg over.

Sometimes I have got double tessellations. Because I made a better version, or it was just a test model, to try something out. I keep the most beautiful specimen, the products that I discard go on a picture. There is still enough left.

zaterdag 4 augustus 2018

Dorp - Village
Een tijdje geleden liet ik mijn rij met huizen zien.
https://annemieke-origami.blogspot.com/2018/05/huis-house.html
Ik heb het patroon herhaald en nu is het een dorpje geworden!

A while ago I showed my row of houses.
https://annemieke-origami.blogspot.com/2018/05/huis-house.html
I have repeated the pattern and now it has become a village! 

zondag 22 juli 2018

Saai - Boring

In 2017 begon ik met het maken van tessellations uit een hele rol papier, ik wilde ervaren of dit mogelijk was. Dat kan, want ik heb er een stel gemaakt. Als het raster goed is, gaat het invouwen van de patronen ook goed. Dit is voorlopig de laatste tessellation uit een rol papier.

Bij dit exemplaar was het de bedoeling om een hele rol van 3 meter te vouwen. Dat duurde me te lang, dus sneed ik het papier van 50 cm breed op 150 cm lengte af. Die verhouding van 1 : 3 heb ik ook gebruikt voor de banden in het vlechtwerk. Het patroon is een variatie op de square weave van Eric Gjerde. Het papier over de lengte vouwen was lastig, daarom heb ik er een diagonaal raster ingevouwen ( toen was ik nog van plan om de hele rol van 3 meter te gebruiken).

Vervolgens moesten de vierkantjes erin, die je nodig hebt om de draaiingen te maken. Die moeten er stuk voor stuk met de hand ingevouwen worden. Met potlood geef ik op de achterkant aan waar die vierkantjes zitten. De glimmende kant van het papier is de achterkant, de doffe kant is de voorkant, dat ziet er beschaafder uit. Het invouwen van de vierkantjes is heel saai, dus ik moest het werkstuk op tijd aan de kant leggen, want het begon te vervelen.

Soms lag het papier maandenlang opgerold in de kast. Toch wilde ik graag weten hoe het er uit ging zien. In augustus 2017 ben ik ermee begonnen, in juli 2018 was het af. Het resultaat is 30 cm breed en 92 cm lang, zonder de punten.


In 2017 I started making tessellations from a whole roll of paper, I wanted to experience if this was possible. That is possible, because I made a couple. If the grid is good, the folding of the patterns also goes well. This is the last tessellation out of a roll of paper for the time being.

With this example it was the intention to fold a whole roll of 3 meters. That took too long, so I cut the 50 cm wide paper at a length of 150 cm. I also used the ratio of 1: 3 for the bands in the braid. The pattern is a variation on the square weave by Eric Gjerde. Folding the paper along the length was difficult, so I folded a diagonal grid (then I was planning to use the whole 3 meter roll).

Next to fold, are the squares, which you need to make the twists.
They have to be folded in piece by piece. With pencil I indicate on the back where those squares are. The shiny side of the paper is the back, the dull side is the front, which looks more civilized. Folding the squares is very boring, so I had to put the workpiece aside on time, because it started to get monotonous.
Sometimes the paper layed rolled up in the cupboard for months. Still, I wanted to know what it looked like. In August 2017 I started it, in July 2018 it was finished. The result is 30 cm wide and 92 cm long, without the points.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...