dinsdag 13 juni 2017

Ster of bloem? - Star or flower?
Zijn deze probeersels sterren of bloemen? Ik weet het niet.
Are these experiments stars or flowers? I do not know.

dinsdag 30 mei 2017

Schubben of golven? - Scales or waves?


Dit is mijn tweede poging om een tessellation te maken van een hele rol papier, van 50 x 300 cm. Het werk van Jean Claude Correia is de inspiratiebron. De breedte van 50 cm is prettig voor iemand met korte armen zoals ik. Alles is vanaf de ‘vouwstoel’ te overzien. Het invouwen van het raster kostte 15 uur. Ik heb meer referentiepunten gebruikt dan bij de vorige. Dit hielp, ik hoefde maar 3 cm van de lengte af te snijden. De vorige keer was dit een halve meter.

Het maken van de spread hexagon vouwen en de schubben duurde 10 uur. Alles in een periode van 5 weken. Het was de bedoeling om er bloem- en sterfiguren in te vouwen, maar door het geworstel en het verven was het papier bijna vloeibaar. Dan maar een simpel patroon er in. Voordeel is dat je het patroon van 2 kanten kan bekijken. Van de ene kant is het een schubbenpatroon, draai je het om, dan is het een golfpatroon. Wanneer je de schubben aait, maakt het papier grappige geluiden.

Het verhaal over de eerste lange tessellation lees je hier.


This is my second attempt to make a tessellation from a whole roll of paper, 50 x 300 cm. The works of Jean Claude Correia are my source of inspiration. The width of 50 cm is nice for someone with short arms like me. Everything can be seen from the ‘folding chair’. Folding the grid took 15 hours. I used more reference points than in the previous one. This helped, I only had to cut 3 cm of the length. Last time this was half a meter.
Making the spread hexagon fold and the scales took 10 hours. All in a 5 week period. It was intended to fold flower and star figures, but after wrestling and dying the paper it was almost liquid. Then I decided to fold a simple pattern. The advantage: it has 2 patterns. On the one hand, it is a scale pattern, turn it around, it is a wave pattern. When stroking the scales, the paper makes funny noises.
The story about the first long tessellation you can read here.

  

maandag 15 mei 2017

Joel Cooper, miniDeze rozetten zijn gevouwen van een blaadje van 5x5 cm, met een raster van 8. Het is een versie van de basket weave, ontworpen door Joel Cooper. De linkse is de voorkant en de rechtse is de achterkant van het model. De linkse vind ik het meest 'bloemig'.

These rosettes are folded from a sheet of 5x5 cm, with a grid of 8. It is a version of the basket weave, designed by Joel Cooper. The one on the left is the front, and the right one is the back of the model. The left one is the most 'flowery' in my opinion.

maandag 1 mei 2017

Kaboutermutsen - Gnome hats

Deze tessellation heb ik gevouwen van een zeshoekig stuk kraftpapier, 70 cm breed, het resultaat is 43.5 cm. De totale vouwtijd was 10 uur, de basis is het spread hexagon patroon. Ik ben gek op herhalende patronen, dit zit er helemaal vol mee. Sommige kaboutermutsen zijn scheef of gekreukeld, net als bij echte kabouters ; ). Hieronder nog een foto met tegenlicht.


I folded this tessellation from a hexagonal piece of kraft paper, 70 cm wide, the result is 43.5 cm. The total folding time was 10 hours, it is based on a spread hexagon pattern. I love repeating patterns, this is full of it. Some gnome hats are skewed or wrinkled, like with real gnomes ; ).
Below is another photo with backlight.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...