zondag 27 mei 2018

Keltisch - Celtic

Op de televisie zag ik een documentaire met Keltisch vlechtwerk, gemaakt van goud. Dat kan ik ook met origami dacht ik toen, gewoon de square weave diagonaal vouwen. Helaas had ik geen goudkleurig papier.I saw a documentary with Celtic braid work, made from gold, on the television. I can do that with origami, were my thoughts, just fold the square weave diagonally. Unfortunately, I did not have gold-colored paper.

zondag 13 mei 2018

Huis - House

Na het vouwen van een tessellation hou ik vaak een strook papier over. Daar heb ik een rij huisjes van gevouwen.
After folding a tessellation, I often have left a strip of paper.  I folded these strips into a row of houses.

zondag 29 april 2018

Roze wolken - Pink cloudsDeze tessellation heb ik gevouwen, in 4 uur,  van een stuk kraftpapier van 46 x 46 cm, met een raster van 64. Het is een variatie op de waterbomvouwen die in de Clover, bedacht door Shuzo Fujimoto, zitten.
I folded this tessellation from a piece of kraft paper of 46 x 46 cm, in 4 hours, with a grid of 64. It is a variation on the water bombs in the Clover, conceived by Shuzo Fujimoto. 

zondag 15 april 2018

Blauwe strepen - Blue stripes
Het is maar goed dat ik een voorraadje textiel heb, zo kan ik naast het origamiwerk ook een uitstapje maken naar het maken van shadowfolds. Het lapje heb ik om een stuk karton gebogen, de rafels zitten aan de achterkant, maar dat hoeft niemand te weten. ; )
Het idee komt uit het boek Shadowfolds, van Jeffrey Rutzky en Chris K. Palmer. 


It is a a good thing that I have a supply of textiles, so I can make a trip to making shadowfolds in addition to the origami work.  I have bent the piece of textile around a piece of cardboard, the frays are at the back. But no one needs to know that. ; )
The idea comes from the book Shadowfolds, by Jeffrey Rutzky and Chris K. Palmer.

zaterdag 31 maart 2018

Zeshoeken - Hexagons

Bij mijn vouwwerk gebruik ik nogal wat zeshoeken, bijvoorbeeld voor tessellations en rozetten. Er zijn meer manieren om een zeshoek uit een vel papier te halen, zonder meetgereedschap. Die heb ik onderzocht.
I use a lot of hexagons in my folding work, for example for tessellations and rosettes.
There are more ways to extract a hexagon from a sheet of paper, without measuring tools. I have examined that.
Een vierkant vel papier vouwen en snijden. Dit werkt alleen bij kleine formaten, een groot vel papier is lastig te manoeuvreren.
Folding and cutting a square sheet of paper. This only works with small sizes, a large sheet of paper is difficult to maneuver.Een driehoekraster in het papier vouwen. Nadelen zijn dat de randen van de zeshoek in 7 delen zijn verdeeld en dat er na het snijden een hoekje van de zeshoek af is.
Folding a triangle grid in the paper. Disadvantages are the edges of the hexagon are divided into 7 parts and after cutting, a tiny corner of the hexagon is gone. 


 


Een strook papier van een vierkant snijden en een zeshoek uit het papier vouwen en snijden. Je hebt een liniaal hierbij nodig. Met driehoeksmeetkunde kun je uitrekenen hoe breed die strook moet zijn.  
Cut a strip of paper from a square and fold and cut a hexagon from the paper. You need a ruler for this.  With triangular geometry you can calculate how wide that strip should be.


Dit is een papier van 150 x 150 mm. De formule is ( L / 2 ) x √ 3. √ 3 = 1.732.
Dat wordt 150 gedeeld door 2 is 75, dan 75 vermenigvuldigen met 1.732, de uitkomst is 129.9.  Zo nauwkeurig is een liniaal niet, daarom maken we daar 130 mm van. Op de foto is te zien dat het werkt.
This is a 150 x 150 mm paper. The formula is  (L / 2) x √ 3. √ 3 = 1.732.
That is 150 divided by 2 is 75, then 75 multiplying by 1,732, the result is 129.9. 
A ruler is not so accurate, that's why we make 130 mm of it. On the photo you can see that it works.
 
Bij alle drie bovenstaande methoden is de zeshoek even groot. 
With all three methods above, the hexagon is the same size.
 


 


Stel, je hebt een rol papier en je wilt er een zeshoek uithalen. Dan moet je de formule omkeren. Hier wordt dit (148 / √ 3) x 2 = 170.90. Nu weet je op welke lengte je het papier moet afsnijden. Op het plaatje staat 147, dit moet 148 zijn. Te lui om dit aan te passen : ). 
Suppose you have a roll of paper and you want to take out a hexagon. Then you have to reverse the formula. Here it becomes (148 / √ 3) x 2 = 170.90. Now you know at what length you have to cut the paper. It says 147 on the picture, this must be 148. To lazy to adjust this ; ). 
 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...