maandag 2 mei 2016

25







































Een hydrangea met 5x5 tegels stond altijd nog op mijn takenlijst. Na veertien en een half uur vouwen (niet achter elkaar) was de tessellation klaar. Gemaakt van 70 x 70 cm kraftpapier, resultaat is 28 x 28 cm.
A hydrangea with 5x5 tiles was still on my to-do list. After fourteen and a half hour of folding (not in one go) the tessellation was ready. Made from 70 x 70 cm kraftpapier, result is 28 x 28 cm.

dinsdag 19 april 2016

Zwaluwen - Swallows






 











 


Af en toe moet men eens een beest vouwen. In dit geval een zwaluw, in twee versies. De bovenste is een model uit The world of origami, door Isao Honda en het ISBN van het boek is 0-87040- 383-4. De vogel is gevouwen van een gelijkzijdige driehoek. De andere komt uit Origami Omnibus, door Kuniko Kasahara, ISBN 978-4-8170-9001-0. Gevouwen van een stuk kraftpapier van 35 x 35 cm. Gewoon alle stappen uit het boek volgen, dan krijg je een goed product

Occasionally, one should consider folding an animal. In this case a swallow in two versions. The upper one is a model from The world of origami, by Isao Honda and the ISBN of this book is 0-87040- 383-4. The bird is folded from an equilateral triangle. The other one is in Origami Omnibus by Kuniko Kasahara, ISBN 978-4-8170-9001-0. Folded from a piece of kraft paper of 35 x 35 cm. Just follow all the steps in the book, then one gets a good product.

dinsdag 5 april 2016

Draaikolk - Whirlpool





















Op de foto's zie je het bovenaanzicht en het zijaanzicht van een vijfhoekige draaikolk, gevouwen van doorslagpapier. Het ding wil niet plat, zoveel veerkracht zit er in. Het ontwerp is van Tomoko Fuse en staat in Spiral Origami, ISBN 978-3-941327-06. Het boek heb ik al een tijdje in huis, maar kwam er niet aan toe om er iets uit te vouwen. Toen zag ik op de website van Sara Adams een artikel met een tekening. De lijnen op het patroon heb ik overgetrokken met een rilpen en heb toen de draaikolk gevouwen.
http://www.happyfolding.com/instructions-fuse-whirlpool_spiral_cps_with_inkscape

The pictures show the top view and the side view of a pentagonal whirlpool, folded from onion paper. The thing will not go flat, it has that much resilience. It was designed by Tomoko Fuse and is in Spiral Origami, ISBN 978-3-941327-06. I had the book for a while, I did not have time to fold something from it. Then I saw an article on the website of Sara Adams with a drawing. The lines on the pattern I traced with a scoring tool and then folded the whirlpool.
http://www.happyfolding.com/instructions-fuse-whirlpool_spiral_cps_with_inkscape
 

dinsdag 22 maart 2016

Kuboctaëder - Cuboctahedron
















Acht driehoeken en zes vierkanten zitten er in deze kuboctaëder. Voor de vierkanten heb ik handgeschept papier gebruikt en er op gelet dat het mooiste deel van het papier zichtbaar is. Het ontwerp is van Tomoko Fuse en staat in Unit Polyhedron Origami.

Eight triangles and six squares are in this cuboctahedron. For the squares I used handmade paper and ensured that the most beautiful part of the paper is visible. The design is by Tomoko Fuse and is in Unit Polyhedron Origami.

dinsdag 8 maart 2016

Verslaving - Addiction































Het is nogal verslavend, dat vlechtwerkjes vouwen. Daarom nog een paar. Zie ook
http://annemieke-origami.blogspot.nl/2015/12/vlechtwerk-wickerwork.html

It is quite addictive, folding this wicker work. Therefore a few more. See also: http://annemieke-origami.blogspot.nl/2015/12/vlechtwerk-wickerwork.html

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...